Belangrijk om te weten:

A Lot of a Woman verstuurt de pakketjes met DHL of PostNL . Als het mogelijk is kan een artikel ook verzonden worden als brievenbuspakket met barcode.

Verzending binnen Nederland  is GRATIS.

Voor verzending naar Belgie of Duitsland vragen we slechts een geringe bijdrage van € 3,95 per bestelling.

Voor verzending naar andere landen binnen de EU berekenen we aan verzendkosten € 7,95 voor een standaard pakket. 
Voor bestemmingen buiten de EU of buiten Europa berekenen we € 27,50 voor een standaard pakket (indicatie, wijzigingen voorbehouden).

Het verzenden van je bestelling is voor rekening van A Lot of a Woman, het eventuele retoursturen van de artikelen komt voor jouw rekening (behalve bij AKTIE van GRATIS RETOURSTICKER).
Het versturen van een retourpakket in Nederland via PostNL kost € 6,95 en een brievenbus pakje kost € 3,99.

LET OP: in de maanden  Oktober, November en December 2016 kun je GRATIS retourneren via het bijgesloten RETOURETIKET! A Lot of a Woman betaalt de verzendkosten voor het retourneren.
Het retouretiket vind je in de doos bij je bestelling.

Verzending van uw bestelling:

Verzending vindt plaats nadat de betaling is ontvangen wanneer u ervoor kiest het bedrag over te maken. Bij betalingen via PayPal, Ideal Bancontact/Mister Cash en V pay of via Afterpay wordt uw bestelling in de regel binnen 3 dagen verzonden.
Is een artikel uit uw aankoop in bestelling dan kan het 5 tot 7 dagen duren voor dit artikel aan u opgestuurd wordt. Mocht dit voorkomen dan ontvangt u bericht hierover. Hebt u meerdere artikelen besteld dan overleggen wij met u of we de artikelen op voorraad al vast naar u toe sturen of dat u ermee accoord gaat dat alles in één keer op post gaat. Natuurlijk is een eventuele nalevering voor kosten van A Lot of a Woman!

Op verzoek kan je pakket met handtekening en/of alleen op huisadres bezorgd worden. Mail me even hierover: shop@alotofawoman.nl

Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekraken of niet bezorgen van pakketten vanaf het moment van afleveren voor verzending.

Het pakketje wordt meestal binnen 3 dagen na het plaatsen van je bestelling verstuurd. 
DHL en Kiala bezorgen meestal binnen 24 uur. Niet op zaterdag. PostNL bezorgt in Nederland meestal alle pakketten de dag nadat het pakketje is afgegeven bij het postkantoor, ook op zaterdag! Buitenlandse bestemmingen zijn iets langer onderweg.

Op aanvraag mailen we u de barcode zodat u het pakket kunt volgen en weet wanneer het bezorgd wordt!

Wij vinden goede service erg belangrijk en we zullen daar veel voor doen! 
Nog vragen.....? 
Bel ons dan gerust op nummer: (+31) 06 45143161 of 04936 91963 of mail naar: shop@alotofawoman.nl

A Lot of a Woman, Voordeldonk 56, 5721 HM ASTEN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons A Lot of a Woman, Voordeldonk 56 5721 HM ASTEN,shop@alotofawoman.nl of mob.nummer. 06 45143161 of (0) 493 691963 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping wat u vindt in Bijlage I onderaan deze pagina, maar bent hiertoe niet verplicht „U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.alotofawoman.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht . „Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a)  - „U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons A Lot of a Woman Voordeldonk 56 5721 HM ASTEN terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

b)  - „De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.” De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 6,95 EUR of 3,99 EURO voor een brievenbuspakket komen voor uw rekening.”;

c)- “U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”.

 • Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 • Alleen artikelen die schadevrij, vlekvrij en reukvrij zijn, mogen worden geretourneerd.

Retour

Retour sturen van goederen:

A Lot of a Woman geeft veel informatie over haar kleding op de site, zoals model, pasvorm, kwaliteit.
Alle maten zoals okselwijdte, heupwijdte en lengte worden  in cm’s aangegeven.

Retour moet worden aangemeld via de mail (zie informatie bij Herroepingsrecht hierboven): shop@alotofawoman.nl of via het formulier waarin u aangeeft gebruik te maken van de bedenktijd. Bijlage I.

De kosten voor het eventuele retour sturen zijn voor jouw rekening.
Behalve bij AKTIE GRATIS RETOURSTICKER, zoals in Oktober, November en December 2016!

LET OP: in de maanden Oktober, November en December 2016 kun je GRATIS retourneren met het RETOURETIKET wat je bij je bestelling in de doos vindt!

Mail me gerust als je vragen hebt: shop@alotofawoman.nl of bel 06 45143161 / 04936 91963

Verzendadres voor retouren:

A Lot of a Woman
Voordeldonk 56
5721 HM Asten
Nederland

shop@alotofawoman.nl / mob. 0645143161 of tel.nr. 04936 91963

Terugbetaling:

 • Lot of a Woman vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding).  Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 • Retourzendingenen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve ook niet vergoed!

Klachten

Heeft u een klacht over een recent ontvangen artikel of over de afhandeling van uw bestelling, dan vragen wij u dit omgaand te melden, liefst via een mailtje aan shop@alotofawoman.nl.
Bellen mag ook: +31 (0)6 4514 3161.
A Lot of a Woman zal dan meestal dezelfde dag, of uiterlijk binnen 2 dagen, hierover contact met u opnemen.
De portokosten voor het retourneren van een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten worden vergoed indien de klacht gegrond verklaard wordt.
A Lot of a Woman zal er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen waar we allebei tevreden mee zijn.

Deze garantie vervalt wanneer

 • kleding gedragen en gewassen is
 • u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen
 • u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
•    Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
•    Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
•    Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
•    [Naam consumenten(en)]
•    [Adres consument(en)]
•    [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.